(ANULAT) Servicii de tip?rire ?i livrare (+ Raspunsuri la intrebarile solicitantilor)

SC ILE TRADE COMPANY SRL, cu sediul in Bucuresti Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 (punct de lucru) Tel/fax: 021-326.35.41; 021-326.35.42, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul din Bucuresti, licitatie n vederea atribuirii contractului de achizi?ie servicii de tiparire si livrare, cod CPV 79823000 - 9, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura competitiva, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze urm?toarele servicii: CPV 79823000 9 - servicii de tiparire si livrare pentru proiect, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este de 30.09.2012.

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Serviciile de tiparire si livrare se vor presta la sediul prestatorului.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru serviciile de tiparire si livrare. Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor

07.04.2011, ora 11.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

07.04.2011, ora, 16:00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.


Raspunsurile noastre la intrebarile privind documentatia de atribuire:

Dimensiunile personalizarilor sunt aproximative. Obiectele promotionale trebuie sa poata fi personalizate pe dimensiunile solicitate. Orice personalizare se va face cu respectarea de catre ofertant a instructiunilor din Manualul de identitate vizuala al POSDRU

  1. Poz. 1 - La banner exterior: din cat in cat vor exista capse? Cati metri de cordelina sunt necesari?

-Capsele din aprox 30 in 30 cm- 15 metri cordelina

  1. Poz 2 - Banner interior: ce intelegeti prin panza satinata? Cati metri de cordelina sunt necesari?

-Satinata adica lucioasa; - 10 metri cordelina

  1. Poz 3 - Poster: care este gramajul hartiei satinate?

170g/mp

  1. Poz 5 Pix: Care sunt dimensiunile personalizarii de pe pix?

Aprox 5mm x 42mm

  1. Poz 6 Sapca: Care sunt dimensiunile personalizarii?

Aprox 3cm x 3cm

  1. Poz 7 Tricou : care sunt dimensiunile personalizarii? Sunt toate aceeasi marime?

Aprox: fata Logo: 5 x 5 cm

Semnatura spate: lungime 30 cm/ latime proportional

Marime: M

  1. Poz 8 Rucsac: se personalizeaza? Daca da, in cate pozitii si care sunt dimensiunile?

Rucsacul se personalizeaza cu urmatoarele dimensiuni aprox :

Pozitia 1 (semnatura) 1,5 cm x 17 cm

Pozitia 2( logo) : 10 cm x 10 cm

Pozitia 3( sintagma): 1,8cm x 11,5cm

Sau

1 pozitie cu toate elementele (semnatura,logo, sintagma) incadrate intr-un dreptunghi de 21 cm x 16 cm

  1. Poz 9 Memory stick: in ce consta finisajul satinat?

Culoarei metalizata

  1. Poz 11 Carti de vizita: sunt 5 modele a cate 500 de exemplare sau sunt 5 modele a cate 100 de exemplare?

5 modele se pot comanda diverse cantitati ca sa se realizeze cantitatile minime sau maxime prevazute in documentatie.

10) Poz 12 Placute: este personalizat prin policromie? Personalizarea se face prin serigrafie?

Policromie- prin serigrafie

11) Poz. 14 Mapa: pe ce suprafata se lipeste buzunarul, care este formatul deschis?

Buzunarul este stantat

Se lipeste pe aprox 10 cm cu DAT,

Deschis 44 x30,5

12) Poz 16 Pliant A4: are 2 biguiri?

2 biguri

13) Poz 17 Blocnotes A4: filele au tipar 1+1 sau 4+0? Nu pot fi 1+1 si policromie fata.

File cu Tipar 4+0; coperta policromie

spiralare pe latura scurta

14) Poz 18 Manual curs 1: sunt 75 de pagini, pentru a putea fi capsat trebuie sa fie multiplu de 4. Vom avea 72 de pagini sau 76?

76 pagini

15) Poz 19 Carte tehnica: sunt 42 de pagini, pentru a putea fi capsate trebuie sa fie multiplu de 4. Vom avea 40 sau 44 de pagini? Carte este garamajul suportului pentru file si care este tiparul pentru file?

Cartea tehnica se va realiza alb negru cu 44 pagini pe hartie normala 80g/mp

16) Poz 20 Panou: Din ce material este realizat?

Panoul se va confectiona din tabla (aluminiu sau galvanizata) dimensiuni 40 cm x 60 cm policromie. In documentatie sunt trecute gresit dimensiunile-

INTREBARE: ref. cap 4 prezentarea ofertei.

Avem rugamintea sa specificati clar faptul ca in cazul unei persoane juridice ofertante prezentarea certificatului privind managementul calitatii ISO9001:2008 este sufficient pentru atestarea calitatii de prestator de servicii de tiparire si livrare de materiale publicitare.

RASPUNS: In acest caz este suficienta prezentarea certificatuluui de inmatriculare sau a copiei dupa statut in care sa se vada activitatile pentru care este autorizata firma- eventual codurile activitatilor.

- Autorizarea ISO 9001 nu inseamna neaparat ca societatea este autorizata sa faca servicii in publicitate si/sau tiparire.

-

INTREBARE: Va rugam sa specificati clar daca oferta financiara se face pe cantitatea minima sau maxima de produse.

RASPUNS: Oferta se va face pe cantitatea maxima de produse. Achizitorul insa se angajeaza sa comande cantitatea minima. In functie de necesitati se poate comada suplimentar pana la atingerea cantitatilor maxime.

INTREBARE: Va rugam sa specificati daca comenzile transmise se vor face pe toata cantitatea dintr-un produs sau vor fi fractionate in mai multe comenzi.

RASPUNS: Comenzile se fac in functie de necesitati, la un interval nu mai mic de 3 luni. In concluzie comezile dintr-un produs pot fi fractionate pe perioada proiectului.

Intrebare:

Roll-up print pe polipropilena sau pe panza mata?

Raspuns:

Print pe panza mata

Intrebare:

Mapa se doreste buzunar lipit sau stantat?

Raspuns

Buzunarul se obtine din stanta si apoi se lipeste conf documentatiei

Pentru alte intrebari va rugam sa ne contactati.


ANUN? DE ANULARE PROCEDURA

Data public?rii anun?ului de participare: 28.03.2011

Data desfasurarii procedurii: 07.04.2011
Denumire contract:
Servicii de tip?rire ?i livrare a materialelor promo?ionale ?i a suporturilor de curs,

Cod CPV: 79823000 9
Tipul procedurii:
procedura competitiva
Criterii de atribuire:
oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico economic
Contract nr:
Numarul de oferte primite: 6
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:
Imprimeria Arta Grafic? S.A. cu sediul n Bucure?ti, Calea ?erban Vod?, nr. 133,

Procedura se anuleaza in urma retragerii ofertantului care a castigat licitatia:

SC IMPRIMERIA ARTA GRAFICA SA

Adresa nr 554/17.05.2011

Garantiile de participare se vor restitui incepand de luni 23.05.2011