Instruirea grupului ?int? n cadrul proiectului FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, n Regiunea VEST

SC. ILE Trade Company SRL, n calitate de Beneficiar anun?? demararea activit??ii de recrutare si selectie cat si de instruire a grupului ?int? n cadrul proiectului FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, id POSDRU/97.6.3/S/60838 n regiunea VEST, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Investe?te n oameni!, intr-o noua regiune de dezvoltare, si anume regiunea Vest.

Prima sesiune de formare n regiunea Vest, la Arad, se va desfasura in perioada 27.02.2012 02.03.2012.