Instruirea grupului ?int?

SC. ILE Trade Company SRL n calitate de Beneficiar anun?? demararea activit??ii de instruire a grupului ?int? n cadrul proiectului FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor n jude?ul MARAMURE?


SC. ILE Trade Company SRL anun?? demararea activit??ii de instruire din cadrul proiectului FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, nr. contract POSDRU/97/6.3/S/60838, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Investe?te n oameni!

Prima sesiune de formare a nceput n regiunea Nord-Vest, n jude?ul Maramure?, la Baia Mare, luni, 24 ianuarie 2011.

Fiecare sesiune de formare are o durat? de 5 zile, iar programul este 8.00 14.00, de luni pan? vineri.
La cursurile FEMINA particip? femei, din mediul rural ?i urban, cu vrste cuprinse ntre 18-60 de ani. Din punct de vedere socio economic aceste persoane trebuie s? fie ?omere, inactive sau s? se ocupe cu agricultura de subzisten??.
O grup? de instruire poate cuprinde un num?r de minim 10 persoane ?i maximum de 15 persoane, care trebuie s? respecte condi?iile grupului ?int?, men?ionate mai sus.

Participantele la acest curs vor dobndi, la finalul cursului, abilit??i noi n domeniul c?lcatului, brodatului, ?i cusutului cu ajutorul utilajelor industriale ?i casnice. De asemenea vor dobndi cuno?tin?e despre protec?ia muncii ?i no?iuni despre antreprenoriat, mai exact, cum s? demareze o activitate pe cont propriu, o latur? important? a cursului fiind cea practic?, aplicativ? la ma?inile industriale ?i casnice, existente n sala de curs.

La finalul celor 5 zile de curs, fiecare cursant? va primi, o diplom? de participare, precum ?i o ma?in? de cusut casnic?, sub form? de subven?ie n natur?, pe care o va putea folosi pentru dezvoltarea propriei afaceri.
Pentru nscrieri la cursurile de instruire, ne pute?i contacta la nr. de telefon 021/326.35.40, pentru a v? ndruma spre recrutorii no?tri din zonele de derulare a proiectului sau ne pute?i scrie pe adresa de email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manager de proiect,
Cristian Darius MITREA