TOB

COMUNICAT

n perioada 16 iunie 2011 18 iunie 2011, am fost prezen?i la TRGUL INTERNA?IONAL DE VE?MINTE, ICOANE, C?R?I ?I OBIECTE BISERICE?TI - TOB, desf??urat n Bucure?ti, la Sala Palatului, n calitate de expozan?i.

n cadrul acestui trg, am avut prilejul de a prezenta ?i de a promova proiectul cu titlul FEMINA Cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, nr. POSDRU/97/6.3/S/60838, pe care l implement?m ncepnd cu 01 octombrie 2010.

De-a lungul celor trei zile am fost vizita?i de persoane interesate de proiect, att femei ct ?i b?rba?i, care au primit material de promovare ?i prezentare a proiectului de tip afi?e, pliante, mape, c?r?i de vizit?, ?i au primit explica?ii din partea membrilor echipei de proiect, privitoare la proiectul FEMINA Cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, nr. POSDRU/97/6.3/S/60838: finan?area, obiectivele, activit??ile ?i profilul grupului ?int?. n cadrul acestui trg, reprezentan?i ai televiziunilor au fost prezen?i la Sala Palatului, ?i au avut amabilitatea de a realiza reportaje cu managerul de proiect, pentru a face cunoscut proiectul nostru.

De asemenea, la acest trg, am oferit posibilitatea tuturor persoanelor de sex feminine s? parcurg? procesul de recrutare ?i selec?ie, pentru a identifica dac? corespund profilului grupului ?int? ?i astfel s? se nscrie la cursurile ce se le vom desf??ura.

Consider?m un real succes prezen?a la acest targ n ceea ce priveste promovarea proiectului prin modul n care vizitatorii au manifestat interes n a cunoa?te informa?ii despre proiectul FEMINA, prin modul n care au salutat necesitatea desf??ur?rii a astfel de proiecte destinate femeilor f?r? loc de munc? ?i cu ocupa?ii doar n gospod?ria proprie, dar mai ales ntr-o activitate cu tradi?ie n ?ara noastr?, de mult uitat? sau nl?turat? de comunitatea feminin?.

Mul?umim celor prezen?i la acest eveniment pentru interesul ?i aprecierile manifestate fa?? de proiectul FEMINA Cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, nr. POSDRU/97/6.3/S/60838, cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te n oameni!

Poze de la eveniment