TOB Timisoara

COMUNICAT

n perioada 15 Septembrie 2011 17 Septembrie 2011, vom participa la TRGUL INTERNA?IONAL DE VE?MINTE, ICOANE, C?R?I ?I OBIECTE BISERICE?TI - TOB, care va avea loc n Timi?oara, la Casa Tineretului, ntre orele 10.00 18.00, unde vom avea ocazia s? promov?m proiectul FEMINA - cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor POSDRU/97/6.3/S/60838.

n cadrul acestui eveniment, membrii echipei de proiect vor avea rolul de a promova activit??ile prevazute n cadrul proiectului, conform cu graficul de activit??i stabilit anterior.

La eveniment sunt a?tepta?i ?i reprezentan?i de televiziune, radio ?i pres? scris?, avnd posibilitatea de a disemina informa?iile legate de proiect, cu privire la sursele de finan?are ale proiectului ?i contribu?ia proiectului la dezvoltarea resursei umane, din mediul rural, de a informa popula?ia cu privire la condi?iile de participare n cadrul proiectului, la sesiunile de instruire.

Intrarea n cadrul trgului este gratuit? ?i sunt invita?i to?i cei interesa?i de domeniu.