Deschidere de cursuri de calificare

Investe?te n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Titlu proiect: FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor

Nr. Contract: POSDRU/97/6.3/S/60838

COMUNICAT

SC. ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de beneficiar al proiectului cu titlul FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, cu atribu?ii de gestionare a finan??rii nerambursabile pentru implementarea activit??ilor eligibile ?i atingerea scopului ?i obiectivelor propuse, anun?? demararea unei activit??i noi n cadrul proiectului cofinan?at din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ?i anume "Calificarea a 35 de femei in domeniul confectiilor", prin care beneficiarul va organiza pentru 35 de persoane din grupul ?int? al proiectului un curs de calificare profesional? n domeniul confec?iilor, n urma c?ruia se va acorda certificatul de calificare, recunoscut de Ministerul Muncii Solidarit??ii Sociale ?i Familiei ?i de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii. Cursul de calificare n domeniul confec?iilor va avea o durata de minim 360 de ore ?i prezen?a este obligatorie pentru persoanele care solicit? s? parcurg? acest program de calificare. Cursul de calificare a fost introdus ntre activit??ile proiectului dat fiind num?rul mare de doamne participante la grupul ?int? care au solicitat o diplom? recunoscut? la nivel na?ional, mai ales de c?tre angajatori - fabrici ?i ateliere de confec?ii pentru o remunera?ie mai mare, dar ?i de c?tre persoanele care doresc nceperea unei afaceri proprii, cu activit??ii de confec?ii mult mai elaborate. Pot participa la aceast? activitate, n calitate de grup ?int? att persoanele care au urmat cursul de ini?iere cu durata de 5 zile, ct ?i persoane care urmeaz? a fi selectate ?i care vor face parte din grupul ?int? al proiectului. Criteriul de selec?ie al doamnelor care doresc participarea la noua activitate este conform principiul primul venit primul servit, respectiv cererile vor fi aprobate n ordinea datei de primire.

V? dorim succes!

Echipa de proiect